Hvordan kan vi bruke nettet mer effektivt?

Opprinnelig publisert 2. mai 2008
Journalisten er i ferd med å dra i gang et forum som setter fokus på hvordan journalister kan bruke nettet mer effektivt i sitt daglige virke. Norsk Journalistlag (NJs) arbeidsmiljøundersøkelse blant multimediale journalister viste blant annet at faglig fokus er et stort savn i mange multimediale redaksjoner.

Derfor ønsker Journalisten å bygge opp en verktøykasse som kan være en ressurs for journalister som vil øke nettferdigheter og få faglig påfyll.

Men vi vet også at det sitter mye kompetanse på dette spredt rundt omkring i norske redaksjoner, derfor inviterte vi i første omgang et knippe av de som er mest opptatt av nettmediet og dets muligheter til et uformelt brainstorminsgmøte for å få mer innspill til hva vi skal sette fokus på.

Det hele skal resulterer i en månedlig foredragsserie hvor fordragene også vil bli gjort tilgjengelige som webcasts og i en verktøykasse på nett.

Innspillene så langt finner du her, delt opp i generelle innspill og konkrete foredragsideer. Legg gjerne til dine egne ideer i kommentarfeltet.

Generelle innspill om utfordringene i nett-Norge:
Geir Terje Ruud, journalist VG.no: – Som jeg ser det har vi to viktige oppgaver: 1) å dempe frykten i resten av bransjen og 2) å utvikle det vi holder på med.

Arne Krumsvik, medieforsker: – Å heve statusen på det å jobbe med nett er veldig viktig. Dessuten, hvordan kan vi gå videre med den dialogiske formen? Vi har ennå ikke turt å åpne verktøykassa. Vi må vi bygge ned fordommer og må også diskutere kvalitet.

Pål Hivand, blogger, journalist og kommunikator: – Jeg tror vi trenger en ny journalistisk metode. Det er ikke ferdigskrevne artikler med begynnelse, hoveddel og slutt som er interessante å kommentere.

Astrid Meland, Dagbladet.no: – Vi har tenkt tanken om å legge ut en kladd, men spørsmålet er om ikke andre bare vil rappe ideene våre.

Espen Andersen, NRK Brennpunkt: – Mye av problemet vårt er å bryte den lineære tankegangen på nett, måter å bryte dramaturgien på. Det er viktig at brukeren selv kan velge seg sitt univers: å drive journalistikk rundt det folk søker på er interessant.

Heidi Nordby Lunde, ABC Nyheter: – Nettjournalistikken har gjort seg selv en bjørnetjeneste ved at de velger å legge ut det de sakene de legger ut som helt mangler hold, slik som saker som den om at Madeleine McCann befinner seg i Marokko. Dette legger man ut selv om de som gjør det vet at det er feil.

Når det gjelder community management: skal man åpne på kommentarer på saker man vet det kommer til å komme useriøs debatt på, som Islam osv. Hvordan inviterer man folk til nå å bidra på en positiv måte?

Krumsvik: – Til å begynne med kan vi sørge for at journalistene leser sine egne kommentarer. Må finne ut hvilke medium de jobber i, om det bare er en distribusjonskanal eller om er det nett

Helge Øgrim: -Altfor mange journalister skjønner ikke at skriver man på nett så er man i dialog. Lederne må gi tid og rom for at journalistene svarer på kommentarer

Krumsvik: – Dette er jo egentlig barnelærdom – alle vet at hvis man er tilstede i en debatt setter du tonen. Handler om komfortsonen.

Hivand: – Hva med å lage profilerte skribenter på i nettavisene? Nettavisene er jo en vegg av uprofilerte ansiktsløse journalister. Helt feil, spesielt når vi ser på hva BBC gjør: lager profilerte reportere som blogger ved siden av dekningen sin.

Flash angst og troen på at det bare er presentasjonen som endrer seg var to andre momenter som ble trukket frem

Konkrete forslag til foredrag og evnt. debatt:
– Hvordan finne øyevitnerapporter fra demonstrasjoner, skolemassakrer, naturkatastrofer på nett og hva er de etiske utfordringene ved å bruke disse øyenvitnerapportene i en journalistisk kontekst?

– Hvordan bruke Real Simple Syndication (RSS) til å automatisere overvåkning av blogg buzz rundt selskaper, nøkkelord og temaer man følger

– Hva gjør du når kildene dine blir skribenter? Hvordan inviterer vi leserne inn til å bidra med sitt engasjement på en konstruktiv måte?

– Hvordan begynner vi diskusjonene rundt prinsippene: som ideen om objektivitet i journalistikken, journalistenes gjennomsiktighet rundt sine egne bindinger?

– Kvalitetssikring, hvordan gå i dialog med leserne? «Det er mye lettere å gå i dialog på nett hvis du som journalist kan stå inne for det du står for, vise fargene dine.»

– Hva er innovasjon? Innovasjon er ikke å kopiere, men å ta ting et skritt videre eller skape noe nytt selv. Det må føre til noe annet, ikke bare at man reproduserer hva andre har gjort

– Hva med å invitere noen som kan inspirere oss litt, dra oss litt videre. Hvordan drar vi journalistikken videre på nett?

– Flash/presentasjon/historiefortelling

– Hvordan tenke tv på nett. Gunnar Thorenfeldt, Øistein Norum Monsen og Scientologikirken: hvordan de jobbet de frem den saken

– Hvordan finne gode måter å integrere innhold fra andre plattformer, f. eks fra YouTube

– Grenselandet mellom sosiale nettverk og medier

– Lesermedvirkning i journalistikken

– Ikke tv på nett men video

– Er Norge egentlig best i verden på nett? Eller er vi helt uprofesjonelle?

– Ben Hammersly, multimedia / lettvekterutstyr, «one man gig». Veldig interessant med foredragsholdere fra internasjonale aviser om deres erfaringer, som f.eks. Hammersly

– Espen Andersen om hva slags mashups som fungerer og hva som ikke fungerer/ tilrettelegge verktøy

– Fremstillingsform. Dialogform vs leksikonsform: en del av den nye medievirkeligheten at vi må gi litt slipp på kontroll, stille oss åpne, må tørre å dele.

– Journalistisk makt – det må vi ta på alvor, kan ikke lenger forholde oss til nye medievirkeligheten uten å ta den debatten.

– Det er også en debatt å ta om IT-avdelingene: redaktørene blir fratatt veldig mye makt ved at IT-folk sier at dette ikke passer inn i malverket. Vi må rive ned noen vegger

– Dette med propertarialitet viktig. Må se på verktøy som gir større frihet for journalistene, som tillater journalister å gjøre ting på en enklere måte. Åpen kildekode

– Fildelere/ deling av materiale /creative commons. Opphavsrettsbegrepet

– Klasseskillet i flermediale Norge. De som har anledning til utvikling, som har ressurser og utviklere i huset. I Edda og A-pressen får man malverk tredd over hodet og har sentralisert beslutningene. Hva betyr konserntankegangen for kreativitet?

– Hva gjør nye medier med journalistikken, hvordan ser journalisten ut om 15 år?

– Pressestøtte 1) pressestøtte for å utvikle gårsdagens teknologi er ikke akkurat noe incitament til å utvikle ny strategi, men 2) Edda vurderte å selge alle selskaper som får pressefrihet for å få mer frihet. Det største problemet er bindingene fra staten pressestøtten medfører.

– Lokalmedier og nettangst.

Har jeg glemt noe viktig, eller er det noe du ønsker å utdype eller legge til? Bruk kommentarfeltet.
(Jeg har utelatt et par navn på foredagsholdere for at det ikke skal begrense evnt debatt).

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *