Oslo Open Data Meetup: siste nytt om offentlig data

Vi stakk en tur innom oppstartsmøtet for Oslo Open Data Meetup og fikk med oss siste nytt om hva som skjer konkret rundt frigjøring av offentlige data i Fornyelses- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Mot slutten av februar kunne vi lese at Norge skal få sin Data.gov, noe NONA både har argumentert for og opplever det er stor støtte blant medlemmene våre for. Men noen endelig seier er ikke dette: siden vil bare by på oversikt, offentlig data blir ikke nødvendigvis gratis med det første, og for kart- og eiendomsdata heter det seg at det også kan beregnes en rimelig fortjeneste.

Innenfor datastøttet journalistikk er det utrolig mye spennende norske redaksjoner kan gjøre med tilgang til offentlige datasett i standardiserte formater, men manglende tilgang, ukurante formater og pris har til nå vært en utfordring for nyskapende prosjekter rundt dette.

I august i fjor innledet Olav Anders Øvrebø, som blant annet er redaktør for nettmagasinet Vox Publica, på et NONA-møte om arbeidet med å kartlegge status for offentlig data i Norge, og resultatet av det kartleggingsprosjektet viste at det var mange utfordringer å gripe fatt i her.

Med utgangspunkt i alt dette var det derfor veldig interessant å høre Sverre Andreas Lunde-Danbolt, førstekonsulent i FAD, fortelle kort hva FAD konkret jobber med rundt disse problemstillingene på dannelsesmøtet til Oslo Open Data Meetup onsdag – et initiativ dratt i gang av Svein-Magnus Bergan Sørensen.

Lunde-Danbolt ble ansatt i FAD 1. februar i år nettopp for å jobbe med viderebruk av offentlig data, og kudos til ham for at han tok turen innom Oslo Open Data Meetup og deltok der. Han trakk frem tre ting FAD jobber med på dette området:

1) FAD skal lage en nettside som skal gi oversikt over hvilke data som er tilgjengelige i hvilke formater.

2) FAD jobber med å utvikle sett med standardlisenser for offentlig data som skal gjøre det lettere for folk i kommuner og offentlige etater å vite hvordan de skal lisensiere offentlig data.

3) FAD jobber med standardisering av data

Når det gjelder dette med standardlisenser er målsetningen å utarbeide lisenser som er like enkle som Creative Commons (CC) lisenser, men som også er juridisk akseptable i henhold til norsk lov og gjerne kan oppsummeres i en setning. Her er utfordringen å finne et godt norsk begrepsapparat for retningslinjene som omtales i CC-lisensen – f. eks lovlydig, ikke- kommersiell, kreditering – som også er holdbare i forhold til norsk lov.

Resultatet, ifølge Lunde-Danbolt, skal bli en pakke med lisenser kommuner og offentlige etater kan velge mellom og lett kan klassifisere datasettene sine med i forhold til retningslinjer for gjenbruk.

I debatten om frigjøring av offentlig data har mange også pekt på at EUs Viderebruksdirektiv, som er innarbeidet i den norske Offentlighetsloven, har gjort det nødvendig å se på strukturen til f. eks Norsk Eiendomsinformasjon. I de nye forskriftene er det tatt høyde for at de kan kreve en rimelig fortjeneste for viderebruk av data, men forskriftene legger til grunn et prinsipp om likebehandling som gjør det problematisk at de har monopol på å forvalte disse dataene. Under møtet ble det også påpekt at Lovdata opererer litt på samme måte som Norsk Eiendomsinformasjon, selv om Lovdata har en annen eierform, noe som har bydd på utfordringer i forhold til datatilgjengelighet også på det området.

Det blir lett litt teknisk når man skal snakke om juridiske forskrifter og formuleringer, og vi er vel fortsatt der hvor regler og forskrifter setter klare grenser for hva man kan gjøre med offentlig data, men drømmene om hva de kan brukes til er veldig konkrete.

Ikke bare har journalistiske prosjekter som bla. NRK Brennpunkts Makdatabase og Budstikkas Eiendomsdatabase vist oss noen av de mange mulighetene her, men den store veksten i smartphones-markedet, i første rekke iPhones, åpner også for å lage en lang rekke nyttige mobile applikasjoner som kan gjøre hverdagen enklere.

Enkelte slike har vi allerede, men her kan man gjøre mye spennende med trafikkdata, værdata, kartdata, veidata osv. Legg f.eks Drammens Tidendes (eller Eddas? ) oversikt over tilstanden i lokale skiløyper eller på lokale veier inni en mobilapplikasjon, se på oppdatert ruteinformasjon for NSB eller Oslo Sporveier på mobilen og lignende.

Pia Virmalainen Jøsendal i Computas ga uttrykk for at det også er mye kulturelle og historiske data det kunne vært interessant å ha tilgang til, og Europeana – et EU-prosjekt for å tilgjengeliggjøre metadata fra museer osv. – ble nevnt som interessant.

David Norheim i Computas fortalte at de også har et forskningsprosjekt på gang som ser på å bruke forskjellige sett med åpne data i en iPhone-applikasjon – f. eks værdata, folketellingsdata, navnedata, kirkebøker osv – slik at du kan gå rundt med en iPhone og få relevant informasjon om hva som er tilgjengelig rundt deg.

Her ligger det masse spennende muligheter i skjæringspunktet mellom offentlig interesse og kommersielle interesser, og essensielt er det vel kanskje nettopp dette med hvem som skal få lov til å tjene penger på viderebruk av offentlig data som er den store bøygen.

Hva tror du?

Les også:

One Response til “Oslo Open Data Meetup: siste nytt om offentlig data”
  1. Bjørn Borud Mars 17, 2010

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *