Årsmøtet i NONA 2010

Tid: Onsdag 9. juni 2010 kl. 16.00

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Agenda

1) Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

2) Behandle årsberetningen.

3) Behandle regnskaper med revisjonsberetning

4) Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.

5) Velge styre, jfr. vedtektenes § 7.

6) Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.

7) Velge revisor, jfr. vedtektenes § 9.

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *