NOU-leseguide for netthoder

NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Mediestøtteutvalgets rapport (NOU 2010: 14) inneholder både analyser og forslag som omfatter nettmedier. Her er en enkel leseguide:

Kap. 5: Medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen

5.3 Sosiale medier og nye former for journalistikk
5.4.2.3 Nettaviser (om hvor nyhetene kommer fra)
5.5 Viktigste nyhetskilde (om at flere foretrekker nett og færre papir)
5.6.1 Papir- og nettaviser (om debatt)

Kap. 6: Utviklingstrekk i mediebransjen

6.6 Bransjen for nettmedier (om forutsetninger for fortjeneste)

Kap. 7: Virkningen av støtteordningene

7.2.3 Produksjonstilskudd, omstilling og kvalitet
7.5.4 Differensiert merverdiavgift (om ulik merverdiavgift for ulike publiseringsformer)

Kap. 8: Alternativer for fremtidig mediestøtte

8.1.1 Merverdiavgift
8.2.1 Merverdiavgift: Nullsats på papiraviser og digital lavsats
8.3.1 8 prosent mva og ny støtteordning

8.1.2 Produksjonstilskudd (om plattformnøytrale kriterier)

8.1.3 / 8.2.3 / 8.3.3 Prosjektstøtte (inkl. støtte til nettmedier)

8.1.5 Arbeidsstipend
8.2.4 Arbeidsstipend til nettjournalister
8.3.4 Arbeidsstipend til uavhengige skribenter, kritikere og journalister

Ble dette for mye? Du kan lese et sammendrag i kapittel 1 eller som tabell i kapittel 8.6. Vil du ha mer? Last ned alle de 145 sidene som pdf (2,1 mb).

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *