Årsmøte i NONA 2011

Tirsdag 7. juni kl. 16.00 avholdes det årsmøte i Norwegian Online News Association (NONA) på Håndverkeren kurs-og konferansesenter i Oslo, i etterkant av årskonferansen NONA11.

Innkallingen ble sendt ut via e-post tre uker før møtet, iht. organisasjonens vedtekter.

AGENDA

a) Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

b) Velge styre. Valgkomitéens forslag:

  • Leder: Jens Barland
  • Nestleder: Ine T. Gransæter
  • Styremedlemmer: Kristine Løwe, Espen Andersen (ikke på valg) og Hanne Kirknes (ikke på valg)
  • Varamedlemmer: Arne H. Krumsvik og Lucas Weldghebriel.

c) Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår: Helge Øgrim (leder), Anders Brenna, Signe Karin Hotvedt og Espen Egil Hansen (vara).

d) Velge revisor (forslag til gjenvalg).

e) Behandle årsberetningen.

f) Behandle regnskaper med revisjonsberetning

g) Fastsette medlemskontingent for påfølgende år (ingen forslag om endring).

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *