Innkalling til NONAs årsmøte 12. juni 2012

Til:         NONAs medlemmer

Fra:        NONAs styre

Dato:     22. mai 2012

 

Innkalling til årsmøte

I henhold til NONAs vedtekter § 4 innkalles med dette til årsmøte for 2012.

Tid: Tirsdag 12. juni 2012 kl. 16.00, umiddelbart etter årskonferansen NONA12.

Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo.

 

Saksliste

I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

a) Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

b) Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Helge Øgrim: hogrim@gmail.com

c) Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.

d) Velge revisor, jfr. § 9.

e) Behandle årsberetningen. Vedlagt her: 2011 NONA årsrapport og regnskap.

f) Behandle regnskaper med revisjonsberetning. Se vedlegg på punkt e).

g) Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.

h) Behandle andre saker som står på dagsordenen.

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til netthoder@gmail.com.

 

Med hilsen

Jens Barland

leder for NONA

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *