Web-TV også for lokalaviser

Skjermdump fra videoen "Audi mot okse" på HTV.no.

Skjermdump fra videoen «Audi mot okse» på HTV.no.

De nasjonale mediehusene er ikke alene om vellykket satsing på web-TV. I Haugesund startet lokalavisa Haugesunds Avis opp TV-satsingen HTV.no 3. mars – med daglig nyhetssending på 20-30 minutter i tillegg til enkeltklipp.

 TV- og digitalredaktør Christian S. Andersen forklarer at TV-satsingen i hovedsak er bygd opp lokalt, uavhengig av eierselskapet Amedia.

– Plattformen vi sender på (HTV.no) er utviklet av et lokalt utviklerselskap. Utstyret som brukes til opptak og avvikling er leaset gjennom det lokale kraftselskapet, som også er Altibox-leverandør. Avtaler om sending på Altibox og Get er gjort direkte mellom Haugesunds Avis og selskapene.Amedia har ikke bidratt inn i satsingen annet enn med det som går på distribusjon av video til HTV.no og h-avis.no. Her bruker vi løsningen Amedia leverer, Qbrick fra Arkena. Vi bruker også Qbrick til streamen som går live på HTV.no, i tillegg til on demand-videoer.

– Hva er ambisjonen med HTV?

– Ambisjonen er enkelt og greit å gi leserne våre mer digitalt innhold. Når vi først øker produksjonen og booster det digitale tilbudet, ser vi at vi med relativt enkle grep også kan pakketere innholdet vårt i  en nyhetssending. Vi kaller denne Studio H. Den sendes hver dag klokken 17, med reprise hver hele time til dagen etter. Ambisjonen for dette programmet er å på 20-30 minutter oppsummere dagens nyhetsbilde på Haugalandet. Gjennom Altibox og Get når vi dessuten potensielt 85.000 seere over 15 år, seere som kanskje i utgangspunktet ikke har et forhold til Haugesunds Avis. Dette gir oss en anledning til på fremsnakke Haugesunds Avis og vise fram våre produkter og nyheter. Til slutt, men minst like viktig, ønsker vi å bli en live redaksjon som sender direkte fra nyheter der det skjer, når det skjer, gjennom streamingutstyr fra LiveU og mobilt reporterutstyr.

– På hvilke måter skiller lokalavis-TV seg fra riksavis-TV som DBTV og VGTV?

– Mens riksavis-TV kan bruke innhold som for eksempel Saturday Night Live og har et større spekter å velge i når det kommer til aktuelle gjester, må lokalavis-TV holde seg på et lokalt nivå. Det betyr at det for eksempel blir unaturlig og rart å sende underholdningskonsepter som ikke har lokal forankring, eller invitere ikke-lokale gjester til portrettintervjuer og nyhetsinnslag. Utover at vi  må være lokalt forankret i stort sett alt vi gjør, skiller ikke HTV seg nevneverdig ut. Utstyrsmessig og i forhold til studiolayout osv. er i hvert fall våre sendinger på nivå med hva man kan forvente av riksaktører.

– Hvorfor mener dere at web-TV er riktig og viktig for Haugesunds Avis?

4.  Våre lesere orienterer seg mer og mer mot digitale kanaler, og forventer levende bilder til nyheter – også lokale nyheter. Dessuten forventer lesere av digitale kanaler tempo, og her trenger vi å levere nyhetene når det skjer med levende bilder. Fra enkle saker som pressekonferanser, til ulykker og hendelser. Som nevnt er det viktig for oss også for å nå nye målgrupper. Vi når en målgruppe som er yngre enn leserne våre av papiravisen, en målgruppe som kanskje heller ikke har et forhold til Haugesunds Avis. Til slutt er det dessuten kommersielt viktig. Annonsørene har tatt veldig godt imot HTV, og vi ser at en TV-satsing er viktig for oss for å sikre oss et nytt bein å stå på økonomisk i fremtiden.

– Hvilke erfaringer har dere gjort om hva som fungerer og ikke fungerer på lokalt nett-TV?

– Det er uten tvil videoer der det skjer noe som fungerer best. Og aller helst videoer som er sendt inn av leserne våre. Videoer der vi kun baserer oss på å intervjue noen, fungerer dårligst. Det fungerer, men er ikke særlig spennende. Et par eksempler på noe som fungerer godt, er for eksempel da vi testet Tesla. Et annet eksempel, som er sendt inn av en leser, er «Audi mot okse», som er vår mest sette video gjennom tidene.

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *