Anmeldelse: It’s Complicated, danah boyd

its complicatedSosiale medier er ikke til skade for ungdom av 2010-tallet. Men de er heller ikke så nett-smarte som vi gjerne tror.

danah boyd (ja, med små forbokstaver) har vært en av de viktigste forskerne på feltet sosiale medier og ungdom i mer enn et tiår. Som grunnlag for «It’s Complicated» har hun dybdeintervjuet en mengde ungdommer fra hele USA om deres digitale liv. Resultatet er ei bok som ikke bare vil berolige bekymrede foreldre, men som bør være obligatorisk lesning for alle redaktører fristet til å publisere saker om farlige nye digitale tjenester.

boyds fortellinger om digitalt ungdomsliv er god myteknusing. Nei, sosiale medier gjør ikke ungdom dårligere rustet til å møte «den virkelige verden». Faktisk er ikke ungdommene så opptatt av digitale verktøy. Det de bryr seg om, er å sosialisere med vennene sine. I en amerikansk hverdag der størsteparten av dagen er organisert, og der de ustrukturerte møtepunktene mellom ungdommer er få, er sosiale medier og smarttelefoner de viktigste arenaene for helt vanlig ungdomsliv. Det handler om vennskap, om flørt og om å skape sin egen identitet.

Reflekterte ungdommer

Derfor vil nok boka være nyttig for foreldre – og for mediefolk – som frykter at sosiale medier ødelegger den oppvoksende slekt. For ungdommene boyd har intervjuet, har et temmelig reflektert forhold til internett. De er ikke venner med gud og hvermann, men mest med de folkene de også omgår fysisk. For ungdom som ikke så lett finner seg til rette sosialt, er nettet også et sted for å møte andre som deler deres interesser. I den grad den digitale omgangstonen er seksualisert eller aggressiv, er det mer en konsekvens av omgangstonen i miljøet deres ellers enn av internett som sådan. Men hvis mobbing og ubehageligheter eksisterer i hverdagen deres, finnes den også på nett. Det finnes ikke noe skille mellom digitalt og analogt liv, rett og slett.

Nettet har også sosiale forskjeller

Samtidig kan «It’s Complicated» slå kaldt vann i blodet på teknologioptimistene som mener nettet er en stor sosial utjevningsfaktor. Sosiale forskjeller i samfunnet forplanter seg til det digitale, der ulikheter i tilgang til både utstyr og nettverk får konsekvenser i kunnskapen om hvordan digitale verktøy faktisk virker. Tenåringenes teknologikompetanse er slett ikke så høy som mange tror; lavest er den hos de som vokser opp i ressurssvake familier.

boyds bok tegner et bilde av et USA der ungdom har få arenaer å treffes på. Derfor er det enkelte deler av boka som virker litt fjerne fra et norsk og voksent perspektiv. Men den er så velskrevet og håndterer så mange vanlige myter at den er særdeles verd noen timer av din tid. Først og fremst vil du få klar beskjed om at ungdom først og fremst er ungdom – internett eller ikke. Og det kan vi alle ha godt av.

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *