Innkalling til NONAs årsmøte 2014

Til: NONAs medlemmer

Fra: NONAs styre

Dato: 12. mai 2014

Innkalling til årsmøte

I henhold til NONAs vedtekter § 4 innkalles med dette til årsmøte for 2014.

Tid: Onsdag 4. juni 2014 kl. 12.30, umiddelbart etter lunsj på årskonferansen NONA14.

Sted: DogA, Hausmannsgate 16 i Oslo.

 

Saksliste

I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

a) Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

b) Behandle årsberetningen, se eget saksdokument.

c) Behandle regnskaper med revisjonsberetning. Se vedlegg på punkt b.

d) Fastsette medlemskontingent for påfølgende år, se eget saksdokument.

e) Forslag til vedtektsendringer fra styret, se eget saksdokument.

f) Behandle andre saker som står på dagsordenen.

g) Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Signe Karin Hotvedt: signe.karin.hotvedt@nrk.no

h) Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.

i) Velge revisor, jfr. § 9.

 

Saker til årsmøtet kan meldes til netthoder@gmail.com innen 1. juni 2014.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her.

Eventuelle spørsmål kan sendes til netthoder@gmail.com.

 

Med hilsen

Ingeborg Volan

leder for NONA

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *