New York Times-rapporten – fire måneder senere


Debattpanel på ONA14. Fra venstre Amy O’Leary, Tyson Evans, Alex McCallum og debattleder Ann Marie Lipinski fra Nieman-stiftelsen.

Rapporten – kort oppsummert
Rapporten er omfattende. Du kan lese hele i en av lenkene høyere oppe, eller en oppsummering hos Nieman Labs. Men assisterende nyhetsredaktør Amy O’Leary, som var en av rapportforfatterne, oppsummerte de fem viktigste anbefalingene:

  • Ansett flere digitale hoder og prioriter digital kompetanse i staben.
  • Integrer redaksjonen mer med andre avdelinger i New York Times, som produktutvikling og teknologiutvikling.
  • Bruk egne data til å støtte journalistiske avgjørelser.
  • Opprett et eget team for publikumsutvikling og -vekst.
  • Opprett et eget strategiteam som skal jobbe med de lange linjene for mediehuset, også redaksjonelt.

– Nøkkelspørsmålet som styrte arbeidet med rapporten, var egentlig veldig enkelt, forteller hun.  – Hvordan får vi flere lesere til å bruke mer av journalistikken vi produserer?

Nå leker redaksjonen og teknologene sammen
Drøyt fire måneder senere har mye skjedd. Redaksjonen har fått sitt første strategiske team. Og det er blitt enklere å jobbe på tvers av tidligere profesjonsgrenser – flere sentrale personer har blitt forfremmet fra teknologi- og produktsiden, blant dem Alex McCallum som leder det nye teamet for publikumsutvikling. Hun sitter i den sentrale redaksjonelle ledergruppa.

– Funksjonene for dataanalyse er nå innlemmet i dette teamet, så vi er i ferd med å bli flinkere til å analysere våre egne data og forstå publikums behov på nett bedre, fortalte hun fra panelet.

Mobil-varsel den nye forsida?
Det såkalte A1-møtet, møtet som diskuterer neste dags forside, fikk mye kritikk i rapporten. Strategiredaktør (!) Tyson Evans mener journalister trenger nye suksessmformler å måle seg mot.

– Å få et oppslag på forsida er en veldig synlig anerkjennelse av at du har laget en viktig sak. Vi er nødt til å finne tilsvarende digitale suksessmodeller. Jeg har snakket med en del journalister i redaksjonen og vist dem mobil-pushvarslene våre. «Hva, kan jeg nå millioner av mennesker med et varsel på mobilskjermen og faktisk kile dem på låret gjennom lomma med vibrering? Jeg må rekalibrere hele oppfatningen min av suksess!» er en vanlig reaksjon, humrer han.

Kulturforandring
De tre New York Times-erne mener det i bunn og grunn har vært bra at rapporten ble lekket. Det har skapt en felles følelse av endring og uløste oppgaver i redaksjonen.

– Vi ser at enkeltmedarbeider har fått følelsen av at de både kan og må endre sine arbeidsmåter for at New York Times skal komme ordentlig i gang på det digitale feltet. De tror ikke lenger at dette er noe «noen» i ledelsen har en plan for som ikke angår dem. Og dét har vært en viktig konsekvens av rapporten, sier Amy O’Leary.

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *