Oppmerksomhetsoptimalisering og målgrupper i endring

– Det blir tydeligere med nye medier at det man i gamle dager fokuserte på som målgrupper er bevegelige grupper, de er i utvikling og endrer seg stadig, sa Malene Trock Hempler under onsdagens NONA-møte #nonamening.

Men mediene selv bruker veldig mye av kreftene sine bare på å opprettholde status quo, på å stå stille, påpekte den danske filosofen og mediekommentatoren. Hun skriver blant annet for Berlingske, har  beskjeftiget seg mye med det offentlige rom og jobbet med et forskningsprosjekt om medielogikk.

– Det kommersielle presset mot journalistikken har ikke vært større enn nå: Alt kan og bør måles, telles og veies, sa hun, og understreket at «det er karakteristisk for medienes dilemma at det ikke er noe lett svar.»

I en kommentarartikkel for Berlingske i fjor, skrev hun blant annet:

«Det politiske og journalistiske håndværk er undfanget af samme væsentlige interesse, omverdensinteresse, men nu fanget i samme game: Opmærksomhedsoptimering som selvlegitimering. En kommerciel logik, hvor klik tæller, er indoptaget, der evalueres konstant på egen præstation og det primære evalueringsværktøj er popularitet. Omverdenen forsvinder i horisonten, centralt står egen rolle. Det genererer ikke bare politikerlede, men også journalistlede…

«…Hvad vil vi med journalistikken? Hvad kan gøres anderledes? Tænk hvis man i stedet for skråsikker vi-er-altså-gode-nok-attitude, fokuserede på i højere grad at levendegøre etiske overvejelser med dertilhørende tvivl, hver dag på hver eneste redaktion»

MaleneTrockHempler

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *