Innkalling til årsmøtet i NONA 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I henhold til NONAs vedtekter § 4 innkalles med dette til årsmøte for 2015.

Tid: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 12.15, umiddelbart etter lunsj på årskonferansen NONA15.

Sted: Schibstedauditoriet, Apotekergt. 10 i Oslo.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her.

SAKSLISTE

I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

  1. Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
  2. Behandle årsberetningen, se eget saksdokument.
  3. Behandle regnskaper med revisjonsberetning. Saksdokument publisert som del av årsberetningen i punkt 2.
  4. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år, se eget saksdokument.
  5. Forslag til vedtektsendringer fra styret, se eget saksdokument.
  6. Behandle andre saker som står på dagsordenen.
  7. Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Signe Karin Hotvedt: signe.karin.hotvedt@nrk.no
  8. Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
  9. Velge revisor, jfr. § 9.

Saker til årsmøtet kan meldes til ingeborg.volan@gmail.com innen 20. mai 2015. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Med hilsen

Ingeborg Volan,

leder for Norwegian Online News Association

No Responses til “Innkalling til årsmøtet i NONA 2015”

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *