Netthodeundersøkelsen 2015: – Viktigere å fungere som et tannhjul i maskineriet

Netthodeundersøkelsen 2015 viser at det for toppledere og netthoder er viktigere at journalistene kan produsere innhold på flere plattformer, enn at journalistene har spesialkompetanse i et medium.

– Å fungere som et tannhjul i maskineriet er viktigere enn skredderferdighetene, sier Arne Krumsvik, som presenterte resultatene fra Netthodeundersøkelsen 2015 for en fullsatt sal under NONA15-konferansen.

Årets undersøkelse tok for seg journalistutdanningen, brukerskapt innhold og digital kompetanse. Undersøkelsen viser at studentene, topplederne og netthodene – som er de som har svart på undersøkelsen – stort sett svarer likt på spørsmålene i undersøkelsen. For eksempel er det viktig for alle tre gruppene at journalister i dag fungerer kritisk i forhold til kilder og maktstrukturer, holder presseetikken høyt og kan formidle informasjon med et korrekt, presist og levende språk. Forskning viser ifølge Krumsvik at dette er typisk: Når ny og gammel kultur blandes, er det alltid den gamle kulturen som er dominerende.

Brukerskapt innhold ble også viet en del plass i Krumsviks presentasjon. Mens netthoder tidligere har ment at brukerskapt innhold ikke bør modereres, er trenden nå et økende ønske om kontroll av denne typen innhold.

Netthodene sier at debatt blir stadig mindre viktig, det samme med den digitale dugnaden. Distribusjon og datainnsamling blir viktigere.

– Det forteller oss at vi redefinerer brukermedvirkning, sier Krumsvik.

Til slutt sier halvparten av de spurte digital kompetanse er viktigst for å presentere innhold. En god del mener det viktigste er å finne, mens færre mener det viktigste med digital kompetanse er å bearbeide.

Du kan se hele presentasjonen av Netthodeundersøkelsen 2015 ved Arne Krumsvik her.

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *