Saksliste til årsmøtet i Norwegian Online News Association 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I henhold til NONAs vedtekter § 4 innkalles med dette til årsmøte for 2016.

Tid: Mandag 6. juni 2016 kl. 12.45, umiddelbart etter lunsj på årskonferansen NONA16.

Sted: Popsenteret på Grünerløkka i Oslo.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her.

SAKSLISTE

I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

  1. Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
  2. Behandle årsberetningen (følg lenken for saksdokumenter).
  3. Behandle regnskaper med revisjonsberetning (følg lenke under forrige punkt for saksdokumenter).
  4. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
  5. Behandle andre saker som står på dagsordenen.
  6. Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Kristine Løwe.
  7. Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
  8. Velge revisor, jfr. § 9.

Saker til årsmøtet kan meldes til ingeborg.volan@gmail.com innen 1. juni 2016. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse. Årsmøtet vil bli ledet av medieforsker og tidligere NONA-leder Jens Barland.

No Responses til “Saksliste til årsmøtet i Norwegian Online News Association 2016”

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *