Inkalling til årsmøte i Norwegian Online News Association 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I henhold til NONAs vedtekter § 4 innkalles med dette til årsmøte for 2016.

Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 12.30, ved starten av lunsjpausen på årskonferansen NONA17.

Sted: Schibstedauditoriet i Oslo.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her.

SAKSLISTE

I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

  1. Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
  2. Behandle årsberetningen (følg lenken for saksdokumenter).
  3. Behandle regnskaper med revisjonsberetning (følg lenke under forrige punkt for saksdokumenter).
  4. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
  5. Behandle andre saker som står på dagsordenen.
  6. Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Kristine Løwe.
  7. Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
  8. Velge revisor, jfr. § 9.

Saker til årsmøtet kan meldes til ingeborg.volan@gmail.com innen 16. mai 2017. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *