Innkalling til årsmøte i NONA

I henhold til NONAs vedtekter § 4 innkalles med dette til årsmøte for 2018.

Tid: Tirsdag 26. Juni 2018 kl. 15.30 (til ca 16.00).

Sted: Nettavisens lokaler i Oslo.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her.

SAKSLISTE

I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

  1. Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
  2. Behandle årsberetningen (følg lenken for saksdokumenter).
  3. Behandle regnskaper med revisjonsberetning. (Se foregående lenke).
  4. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
  5. Behandle andre saker som står på dagsordenen.
  6. Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes valgkomiteens leder Ingeborg Volan ingeborg.volan@gmail.com 
  7. Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
  8. Velge revisor, jfr. § 9.

Saker til årsmøtet kan meldes til monicalid74@gmail.com innen 19. Juni 2018. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *