Innkalling til årsmøte

I HENHOLD TIL NONAS VEDTEKTER § 4 INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE FOR 2018.

Tid: Mandag 17. Juni 2019 kl. 16.30.

Sted: Teknisk Ukeblads lokaler i Grensen 3, Oslo.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her.

SAKSLISTE

I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

  1. Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
  2. Behandle årsberetningen (følg lenken for saksdokumenter). (Oppdatert med regnskap 03.06.19)
  3. Behandle regnskaper med revisjonsberetning.
  4. Endre NONAs vedtekter (følg lenke for forslag)
  5. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
  6. Behandle andre saker som står på dagsordenen.
  7. Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes valgkomiteens leder  Ingeborg Volan ingeborg.volan@gmail.com .
  8. Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
  9. Velge revisor, jfr. § 9.

Saker til årsmøtet kan meldes til monicalid74@gmail.com innen 10. Juni 2019. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Vel Møtt!

På vegne av styret,

Monica Lid

Skriv svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *