Ida AalenArkiv

Kan det være noe galt med norske nettaviser, når de er så populære?

Finn Labs har nok en gang invitert til dugnad hos store, norske nettaktører. Kampanjen mot Internet Explorer 6 var en stor suksess, og har gjort livet mye lettere for de som skal designe nettsider for et norsk publikum, og det samme resonnementet er bakgrunnen for forslaget om å standardisere bannerstørrelser. Og det er åpenbart en

Sett av torsdag 25/3 og ta en pils/kaffe/eplemost med nettfolket

NONA-møtet i mars blir arrangert torsdag 25/3 i samarbeid med Oslo TweetUp, vi begynner kl 18.15. Facebook-event: http://bit.ly/nonatreff Regn med at det dukker opp folk som jobber med nett fra alle kanter – journalister, PR-folk, programmerere og brukervennlighetsfolk og alt i mellom. Dermed ligger alt til rette for heftige diskusjoner av faglig uenighet, eller rett

Effektiv i felten! Referat fra NONAs første møte i 2010

Årets første møte ble et lærerikt innblikk i nettjournalistens arbeidsdag – når de beveger seg bort fra skrivebordet (men datamaskinen tar de med!) Nedenfor følger et lite referat. Vi inviterte tre journalister med erfaringer fra å dekke store begivenheter alene, på direkten – det være seg fra krigssoner eller internasjonale teknologikonferanser – bare utstyrt med

Korrekturleseren er død, lenge leve autokorrekturen! Tid for dugnadsarbeid?

Vi har for lengst måttet innse at korrekturleserne tilhører fortiden. Konsekvensene av dét er tydelige nok, i kombinasjon med økt arbeidspress, og det er nok av eksempler på (nett)journalister som skriver feil. Sjekk for eksempel ut Ingeborg Volans eksempler fra hennes gamle blogg Ordlysten. Lenge leve autokorrekturen Men skal vi nøye oss med å være