LillKristinArkiv

Åpent medlemsmøte: Hvordan lage nettavis med mening?

Er vi så opptatt av klikk at vi har glemt det publisistiske mandat? Er hverdagen så full av klikkmålinger at vi har glemt ord som samfunnsoppdrag, dagsorden og den fjerde statsmakt, eller går det an å leve et svært meningsfylt journalistliv i en digital hverdag? NONA inviterer til åpent medlemsmøte om meningen med det digitale journalistlivet.

Hvordan sikrer vi innovasjon i organisasjonen?

Mediebransjen kjennetegnes for tiden av kutt og fallende inntekter. Hvordan organiserer store norske mediehus seg for å sikre innovasjon i slike tider? Det er temaet for NONAs panel på The Media Innovations Gathering 24. april, som er en del av programmet under  The International Symposium on Media Innovations i Oslo. Til panelet inviterer vi ledere fra