NONA er:

 • En pådriver for å utvikle de digitale mediene i Norge både nasjonalt og internasjonalt.
 • En positiv kraft for utvikling og framdrift. Vi mener internett gjør mediene og journalistikken bedre.
 • For alle: Journalist, utvikler eller selger, i tradisjonelt avis-, radio- eller tv-hus – NONA jobber for deg, helt uavhengig av konserntilhørighet.
 • En frivillig organisasjon – alle inntekter går til å gjøre bransjen bedre.

NONA tilbyr:

 • Redusert pris/ gratis deltakelse på NONA-kurs og -konferanser for ansatte i medlemsbedrifter.
 • Åpne fagmøter om nett-relevante tema.
 • Kurs og konferanser som gir skreddersydd digital kompetanse.
 • Norges fremste nettsted om og for den digitale mediebransjen.
 • Internasjonalt nettverk i Online News Association i USA og flere europeiske land.
 • Netthode-prisene, bransjens egen pris for godt digitalt mediehåndverk.

NONA har fire typer medlemskap:

 • Profesjonell medlem
 • Bedriftsmedlem
 • Assosiert medlem
 • Student/pensjonist

NONAs medlemsbedrifter: DB Medialab, Schibsted ASA, NRK, Teknisk Ukeblad, Høgskolen i Oslo og Akershus, Scandinavia Online AS, Tun Media, ABC Startsiden, Amedia Utvikling, Amedia Buskerud, Bergens Tidende, LO Media, Nettavisen, TV2, Høgskolen i Østfold, NXT Media, NCE Media Bergen.

Her kan du bli medlem i NONA, og eksisterende medlemmer kan bruke samme kjøpeknapp for å betale årets medlemskontingent.

Bedrifter og enkeltpersoner som ønsker faktura tilsendt, kan sende epost til lks@sol.no med opplysninger om navn (eventuelt bedriftsnavn og kontaktperson), samt en epostadresse fakturaen kan sendes til. NONA fakturerer én gang per år.

Profesjonell medlem: Har sin hovedinntekt fra arbeid med nettmedier, eller legger ned betydelige ressurser i arbeid med nettmedier, som utøver (journalist, blogger, fotograf, utvikler, tekniker, designer, kommunikatør etc), informasjonsmedarbeider, lærer, forsker m.v. Årskontingent kr. 550,- :
* * *

Bedriftsmedlem: Kan kollektivt registrere alle ansatte i juridisk enhet, med minimum 20 % stilling, som navngitte assosierte medlemmer.
Årskontingent for bedrifter opptil 100 ansatte: kr. 5.500,-
Årskontingent for bedrifter med mer enn 100 ansatte: kr 10.500,-
* * *

Assosiert medlem: Leverandører, amatørbloggere og andre som er interessert i nettmedier. Bedrifter kan kollektivt melde inn sine ansatte i denne kategorien. Årskontingent kr. 550,- (om du ikke er ansatt hos en bedrift som er medlem):
* * *

Student/pensjonist: Rettigheter som assosierte medlemmer. Årskontingent kr. 200,- :
* * *

Medlemsskapet varer ut kalenderåret. Medlemskap tegnet i slutten av året kan avtales å vare ut påfølgende kalenderår, dette kan besvares individuelt via netthoder@gmail.com.

Profesjonelle medlemmer har fulle medlemsrettigheter (kan velges til tillitsverv i foreningen, og har stemmerett på årsmøtet). Firma har også stemmerett på årsmøtet. Som assosiert medlem. har du møte-, tale- og og forslagsrett på årsmøtet. Du kan ikke velges til tillitsverv, men får glede av alle øvrige medlemsfordeler.