Dette er bloggen til The Norwegian Online News Association (NONA). Du finner mer informasjon om oss under NONA-styret.

Nedenfor kan du velge mellom fire typer medlemskap:

  • Profesjonell medlem
  • Bedriftsmedlem
  • Assosiert medlem
  • Student/pensjonist

Her kan du bli medlem i NONA, og eksisterende medlemmer kan bruke samme kjøpeknapp for å betale årets medlemskontingent. Dersom du heller ønsker faktura, kan du sende epost til lks@sol.no med opplysninger om navn (eventuelt bedriftsnavn og kontaktperson), samt en epostadresse fakturaen kan sendes til. NONA fakturerer én gang per år.

Profesjonell medlem: Har sin hovedinntekt fra arbeid med nettmedier, eller legger ned betydelige ressurser i arbeid med nettmedier, som utøver (journalist, blogger, fotograf, utvikler, tekniker, designer, kommunikatør etc), informasjonsmedarbeider, lærer, forsker m.v. Årskontingent kr. 550,- :
* * *

Bedriftsmedlem: Kan kollektivt registrere alle ansatte i juridisk enhet, med minimum 20 % stilling, som navngitte assosierte medlemmer.
Årskontingent for bedrifter opptil 100 ansatte: kr. 5.500,-
Årskontingent for bedrifter med mer enn 100 ansatte: kr 10.500,-
* * *

Assosiert medlem: Leverandører, amatørbloggere og andre som er interessert i nettmedier. Bedrifter kan kollektivt melde inn sine ansatte i denne kategorien. Årskontingent kr. 550,- (om du ikke er ansatt hos en bedrift som er medlem):
* * *

Student/pensjonist: Rettigheter som assosierte medlemmer. Årskontingent kr. 200,- :
* * *

Medlemsskapet varer ut kalenderåret. Medlemskap tegnet i slutten av året kan avtales å vare ut påfølgende kalenderår, dette kan besvares individuelt via netthoder@gmail.com.

Flere gode grunner til å bli medlem:

  • Gratis adgang til alle NONA-møter, og spesialpriser på alle større konferanser eller seminarer i regi av NONA og/eller NONA i samarbeid med andre partnere.
  • Adgang til vår danske søsterorganisasjon DONAs arrangementer for medlemspris
  • Månedlig nyhetsbrev
  • Reduserte deltakeravgifter på kurs og konferanser arrangert av våre samarbeidspartnere.
  • Du bidrar til å finansiere en møteplass for oss som jobber med nettmedier.
  • Denne listen blir lengre!

Profesjonelle medlemmer har fulle medlemsrettigheter (kan velges til tillitsverv i foreningen, og har stemmerett på årsmøtet). Firma har også stemmerett på årsmøtet. Som assosiert medlem. har du møte-, tale- og og forslagsrett på årsmøtet. Du kan ikke velges til tillitsverv, men får glede av alle øvrige medlemsfordeler.