The Norwegian Online News Association, også kjent som Netthoder, er en faglig, ikke-kommersiell forening for oss som er spesielt opptatt av digitale medier og medieutvikling i Norge. Vi jobber der journalistikk, teknologi og marked møtes.

NONA ble etablert i 2008 og skal være en pådriver for innovasjon og utvikling i mediebransjen, en møteplass for journalister, ledere, utviklere, forskere og studenter og en kilde til kunnskap og inspirasjon om det beste i bransjen. I dag er de fleste større mediebedriftene medlemmer i NONA. Blant medlemmene finner vi dessuten en rekke lokale mediehus, utdanningsinstitusjoner og individuelle ildsjeler. Initiativet til å skape et forum med mål om å gjøre diskusjonen blant Norges netthoder livligere – utveksle erfaringer, hente inn foredragsholdere for inspirasjon og bygge opp en verktøykasse på nett – ble tatt av Kristine Løwe og Helge Øgrim i april 2008. Nåværende styre finner du her.

Gjennom konferanser og foredrag, kurs, nettverksmøter og de årlige Netthoder-prisene vil NONA vise fram det beste av norsk nettbasert journalistikk. Vi vil finne de beste utenlandske sakene og talerne til inspirasjon. Vi vil stimulere til og legge til rette for ny og interessant debatt, og vi vil være en pådriver for å finne ut hva det er som skaper digital suksess.

På Netthoder-bloggen vil vi oppdatere deg på utviklingen i inn- og utland, men også debattere interessante problemstillinger og invitere skribenter med ulike innfallsvinkler til å gi sitt syn på den digitale utviklingen i bransjen vår. Ønsker du å skrive for Netthoder, eller har du innspill til tema vi burde ta opp? Kontakt Nona-leder Monica Lid.