Dr. Arne Krumsvik var helt sentral i oppbyggingen av NONA helt fra den spede starten i april 2008. Han satt i NONA-styret fra oppstart og frem til juni 2010, men fortsatte som en sentral pådriver og ressurs for styret frem til juni 2011. Han er fortsatt ansvarlig for den årlige Nettthode-undersøkelsen som legges frem på NONAs årskonferanse hver forsommer.

Krumsvik er i dag førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, men er også styremedlem i en rekke forskjellige styrer – blant annet Centre for Research on Media Innovations (UIO) og Dagsavisen. Han har tidlligere hatt lederstillinger blant annet i VG, Dagbladet, SOL, Romerrikes Blad, Kanal24 og New Media Network.