Produktutvikler i Aftenposten og vara til NONA-styret.