sosialtArkiv

Sett av torsdag 25/3 og ta en pils/kaffe/eplemost med nettfolket

NONA-møtet i mars blir arrangert torsdag 25/3 i samarbeid med Oslo TweetUp, vi begynner kl 18.15. Facebook-event: http://bit.ly/nonatreff Regn med at det dukker opp folk som jobber med nett fra alle kanter – journalister, PR-folk, programmerere og brukervennlighetsfolk og alt i mellom. Dermed ligger alt til rette for heftige diskusjoner av faglig uenighet, eller rett